Городищенський коледж – ‪У ВСП Городищенський коледж УНУС відбулось… – ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва

Содержание

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва

       Кожному новому поколінню українського народу випадають на долю нові звершення і випробування. З року в рік аграрна освіта активно і творчо інтегрує до рівня європейських і світових зразків, при цьому зберігаючи власні традиції. Освіта і наука - це найважливіший ресурс, що здатний підняти нашу країну до світового рівня як в економіці та в аграрному секторі, так і в соціальній сфері.         Сьогодні, здобуваючи професію, необхідно постійно опановувати все нове, що є у світовій практиці, власне, без знань не можна виробляти продукцію такої якості, яка була б конкурентноспроможною на світовому ринку. Саме молоді, майбутнім професіоналам аграрної справи, доведеться дбати про родючість земельних ресурсів, плекати урожай, застосовувати новітні технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, піднімати економіку, берегти і примножувати землю, сад, ліс.    Навчаючись в ВСП Городищенському коледжі Уманського національного університету садівництва, кожен студент має можливість ефективно реалізувати свій потенціал і втілити у життя ідеї і мрії, отримати знання , навики і практичний досвід, навчатись і навчитись, набути громадянської позиції та уміння її відстоювати і випробувати власні сили та власні можливості.        Це дає достатні гарантії для успішної самостійної діяльності по закінченні навчання та матеріального забезпечення себе і своєї родини.        Зичу всім доброго здоров'я, натхнення та удачі у починаннях і справах.

З повагою,
директор коледжу,
доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік НААН України,
заслужений діяч науки і техніки,
лауреат Державної премії,

Іван Іванович Хоменко

gorkoledj.narod.ru

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва


    &nbsp     &nbsp     &nbsp     &nbsp     &nbsp     &nbsp

       

       

       

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                      &nbsp

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
змінились реквізити рахунків щодо сплати коштів за навчання, проживання в гуртожитку та для благодійних внесків у 2018 році
Реквізити

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА І СЕМЕСТР 2018-2019 Н.Р. Денна форма навчання

Зміни до розкладу занять

          &nbsp

gorkoledj.narod.ru

Городищенський коледж - Уманський національний університет садівництва

Контакти
(04734) 2-16-07
19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 42
[email protected]
http://gorkoledj.narod.ru/

Навчальний заклад був заснований у жовтні 1891 року на базі Мошно-Городищенської школи1-го розряду, відкритої землевласницею Мошно-Городищенського маєтку Київської губернії Є.Балашовою за ініціативи і підтримки керуючого цим маєтком вченим - агрономом М.Ю.Філіпченком.

Школа перебувала у системі Міністерства землеробства і ставила за мету готувати умілих практичних виконавців сільського господарства і окремих його галузей.


У травні 1904 року школа була реорганізована в нижче сільськогосподарське училище з трирічним курсом навчання, а в 1920 році було розширено діяльність навчального закладу і перейменовано в агропрофшколу. У 1928 році училище перейменовано в садоогородній технікум, а в серпні 1964 року сільськогосподарський технікум було реорганізовано в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції ім. Л.П.Симиренка.

У 2006 році - навчальний заклад перейменувався в Городищенський коледж Уманського державного університету. На даний час коледж має хорошу сучасну матеріальну базу, яка дозволяє випускати висококваліфікованих спеціалістів. Аудиторні заняття проводять викладачі, які мають відповідні методичні матеріали, знання, досвід. Лабораторно-практичні заняття проходять у майстернях, автокласах, у відповідно оснащених лабораторіях та аудиторіях. Практичні навички студенти набувають у навчальній бухгалтерії коледжу, на колекційно-дослідному полі, на базі Мліївського інституту помології ім.Л.П. Симиренка, в Городищенському, Смілянському, Корсунському лісництвах, на переробному підприємстві „Верес" та в багатьох інших організаціях, з якими заключаються договори про проходження практики .

Головне завдання педагогічного колективу - підготувати висококваліфікованих спеціалістів та порядних людей. Саме тому, навчаючись в Городищенському коледжі УНУС, одному із найстаріших навчальних закладів, студентська молодь набуває не тільки знання і навички , а й досвід самостійного, дорослого життя, визначає свою життєву позицію, набуває навичок і вмінь працювати і виживати в сучасному вирі життя.

Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за сімома спеціальностями, з них на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» шість спеціальностей (201 «Агрономія»; 205 «Лісове господарство»; 206 «Садово-паркове господарство»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 181 «Харчові технології»; 071 «Облік і оподаткування») та освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» одна спеціальність (201 «Агрономія»).

 

Переглядів - 15511

www.udau.edu.ua

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва

       

  &nbsp
    &nbsp     &nbsp     &nbsp     &nbsp     &nbsp     &nbsp

       

       

Фотогалерея

         
     
 
 
         
         
     
 
 
         
         
     
 
 
         
         
   
 
   
         
         
         

gorkoledj.narod.ru

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва

        ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва - державний навчальний заклад І рівня акредитації - готує молодших спеціалістів для підприємств Міністерства аграрної політики України.

       Коледж є одним з найстаріших сільськогосподарських навчальних закладів України І - ІІ рівня акредитації. Історія його починається з 1 жовтня 1891 року, коли в Городищі засновано сільськогосподарську школу 1-го розряду. У 1921 році реорганізовано у середній навчальний заклад, який в довоєнні роки неодноразово змінював назви:

       1928 - 1934 рр. - Городищенський садово-городній технікум;

       1934 - 1944 рр. - Городищенський сільськогосподарський технікум плодівництва;

       1944 - 1964 рр. - Городищенський сільськогосподарський технікум.

       У 1960 році започатковано заочну форму навчання.

       У 1964 році згідно з наказом Міністерства сільського господарства України від 19 серпня 1964 №228 навчальний заклад перейменовано в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка.

       У технікумі на той час відкрито лише одне відділення "Агрономія" зі спеціалізацією "Плодоовочівництво".

       У 1982 році започатковано відділення "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів".

       У 1989 році радгосп-технікум Мліївської дослідної станції садівництва ім. Л.П. Симиренка перейменовано у радгосп-технікум Науково-дослідного інституту садівництва Лісостепу УРСР ім. Л.П.Симиренка (наказ Держагропрому УРСР від 03.07.1989 №160).

       У 1998 році радгосп-технікум перейменовано у Державний аграрний технікум Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка УААН (наказ УААН від 27.10.1998 №113).

       У 1999 році технікум ліцензований та акредитований за 1-м рівнем.

       У 2001 році в технікумі відкрито спеціальність 5.130401 "Лісове господарство", після закінчення якої видається диплом молодшого спеціаліста - техніка лісового господарства. У 2004 році проведено акредитацію даної спеціальності (сертифікат серія НД-1 № 249990 від 17.03.2004р.), проведено перший випуск фахівців зазначеної спеціальності.

       З 2003 року відкрито спеціальність 5.050111 "Бухгалтерський облік".

       У 2003 році Державний аграрний технікум Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка перейменовано у Городищенський державний аграрний технікум (наказ Міністерства аграрної політики України від 21 листопада 2003 №415/114).

       У 2004 році відкрито спеціальність 5.050104 "Фінанси".

       У 2004 році Городищенський державний аграрний технікум перейменовано у Городищенський державний аграрний коледж (наказ Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2004 №471).

       У 2005 році Городищенський державний аграрний коледж перейменовано в Городищенський коледж Уманського державного аграрного університету (Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 листопада 2005 року №626). Це - вищий навчальний заклад І рівня акредитації без права юридичної особи, який проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за кількома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

       У 2010 року коледж перейменовано у відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва.

       Взагалі на даний час підготовка фахівців у коледжі здійснюється за наступними спеціальностями:

              5.09010103"Виробництво і переробка продукції рослинництва"

              5.05170108"Зберігання, консервування та переробка плодів та овочів"

              5.03050901"Бухгалтерський облік"

              5.03050801"Фінанси і кредит"

              5.09010301"Лісове господарство

       Коледж має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням ідентифікаційного коду та зі своїм найменуванням.

       Кількість студентів, які здобувають освіту в коледжі - 762 особи, у тому числі 461 - за денною формою навчання.

       Коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальності "Агрономія" на базі загальної середньої освіти. У процесі підготовки фахівців зазначеної спеціальності коледж здійснює освітню діяльність, пов'язану із наданням студентам повної загальної середньої освіти.

       Свою діяльність коледж проводить відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Концепції кадрового забезпечення агропромислового комплексу України на період до 2010 року, Концепції національного виховання, Державної національної програми "Освіта України ХХІ ст.", інших нормативно-розпорядних документів у галузі освіти та власного положення.

       Основні завдання коледж вбачає:

              - підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;

              - перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

              - культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;

              - надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством.

       Головними завданнями коледжу є:

              - здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідає стандартам вищої освіти;

              - здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

              - забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

              - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

              - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

              - забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;

              - перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;

              - забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;

              - підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

       На сьогодні коледж уклав угоди з Національним, Білоцерківським, Уманським державними аграрними університетами про координацію навчально-виховної діяльності, пов'язаною з реалізацією Закону України "Про освіту" і Указу Президента "Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні", що дає можливість вести спільну підготовку фахівців зі спеціальностей "Агрономія", "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів", "Лісове господарство" та "Бухгалтерський облік", "Фінанси".

gorkoledj.narod.ru

Новини ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва


    Традиційно 1 липня в коледжі відбувся випуск. Героями цього свята стали студенти-випускники коледжу - агрономи, лісники, фінансисти, бухгалтери. Урочистості проходили в районному палаці культури, куди прийшли найближчі люди – батьки, рідні, друзі, гості, які з гордістю проводжали своїх вихованців в доросле, самостійне життя з фаховим документом.

    Зі святом любі випускники!


Коледж успішно пройшов акредитацію

    З «08» по «10» червня 2016 року була проведена експертна перевірка на місці діяльності Відокремленого структурного підрозділу Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва щодо підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.090101 Агрономія галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво.ЕКСКУРСІЯ ДО БОТАНІЧНОГО САДУ

    25 травня відбулась екскурсійна поїздка в Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка Національної академії наук України ( м. Київ).

    З великим задоволенням наші студенти, а саме представники груп: А-11, Е-11, АТ-12, З-21 на чолі з викладачами коледжу О.В. Миндрою і Л.В. Залозною побували на екскурсії. Студенти відвідали сад ліан, поблукали в «Пакленовій діброві» і, ознайомившись з «Середньою Азією» і «Кавказом», вийшли в «Степи України». Находившись вдосталь по «Карпатах», наша маленька експедиція дійшла до «Оранжереї», де вдосталь насолодилась красою азалій і камелій, відвідала орхідаріум, ознайомилась з тропічними і субтропічними плодовими культурами, полюбувалась захоплюючою красою кактусів і інших сукулентів. Але справжня краса була ще попереду, в «Едемовому саду» наша група з захоплення спостерігала за цікавими тваринами, птахами, рибами, метеликами, а декоративні ліани і маленькі водоспади, річечки і гроти створювали справжній «рай» на землі, черепахи повзали під ногами, а в струмочку невимушено відпочивав крокодил, хоч і маленький, але хижак. Захоплююче і цікаво провели час в райському куточку і далі попрямували в розарій. Не обійшлось і без маленької ложки дьогтю, підвела погода, почав накрапати дощ і екскурсію довелось припинити, але, дуже сподіваюсь, ця поїздка не остання, і ми ще обов’язково побачимо красу Ботанічного саду в інші пори року.


Відзначення Дня пам’яті та примирення

    4-9 травня у коледжі проходило ряд заходів спрямованих на підготовку та проведення Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    Студенти та викладачі коледжу прийняли активну участь у прибирання та благоустрої Пагорба слави у м. Городищі та Алеї пам’яті, яка закладена на території навчального закладу на честь пам’яті Героїв Радянського Союзу випускників та працівників коледжу.

    В навчальному закладі проведено інформаційні години тематичні уроки в академічних групах присвячені вшануванню подвигу українського народу в Другій світовій війні; засвідчення поваги до всіх борців проти нацизму; увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів проти людяності.

    Студенти активно долучилися до факельної ходи та мітингу пам’яті, які проводилися Районним палацом культури.


Випуск бакалаврів

    27, 28 квітня відбулися державні екзамени в бакалаврів зі спеціальності "Агрономія". Успішно склали екзамени 24 студенти. Дипломи без відзнаки отримали 20 студентів і четверо - отримали дипломи з відзнакою.

    29 квітня випускники отримали дипломи бакалаврів.

    Вітаємо випускників!!!


Студентська науково-практична конференція

    28 квітня в Черкаському кооперативному економіко-правовому коледжі відбулася ІV обласна студентська науково-практична конференція «Їх імена славлять рідний край». Її завданням було поглибити краєзнавчу роботу про рідний край, осмислити і довести, що окрасою нашої землі є її люди. Учасниками заходу стали 30 студентів з 13 навчальних закладів області.

    Досліджували біографії видатних випускників нашого закладу студенти групи А-31 Батулькіна Наталія та Шейкіна Катерина (керівник – Квачко Ю.Г.) Серед випускників коледжу є чимало людей, які є гордістю не тільки Черкащини, але й України. З-поміж них можна назвати Івана Феодосійовича Гаркушу, вченого-ґрунтознавця, академіка АН Білоруської РСР, праці якого перекладені 12 мовами світу.

    Звичайно, далеко не всі студенти працюють після закінчення вузу за фахом. Так Іван Миколайович Пісковий, здобувши диплом агронома, отримав згодом і освіту дипломата й став першим Надзвичайним і Повноважним послом України у ФРН.

    Вважаємо, що дослідження біографій випускників коледжу є важливим напрямом виховання сучасних студентів, тому плануємо не зупинятися на досягнутому.


Виховна година «Зірка Полин»

    26 квітня було проведено виховний захід «Зірка Полин», присвячений до 30-річчя трагедії на Чорнобильській АЕС.

    26 квітня 1986 року о 1:23 за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства - з різницею у дві секунди відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, в результаті яких сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.

     Від вибуху і при гасінні пожежі, що тривала близько 10 днів, загинув 31 чоловік і більше 200 було госпіталізовано. За неофіційною статистикою в Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.ДЕНЬЗЕМЛІ

    22 квітня до Дня Землі в коледжі пройшла акція «Посади дерево». До участі в акції долучилися студенти і викладачі навчального закладу. Було доведено до ладу клумби, міні сад, та всі зелені насадження на території коледжу. Також спільними силами студентів та викладачів було закладено нову алею з декоративних дерев.«Квіти, це - залишки раю на землі»

    З настанням весни природа оживає. Земля вкривається зеленою травою. Навесні зацвітають усілякі квіти - спочатку проліски, потім конвалії, тюльпани, нарциси, і безліч прекрасних квітів, які радують своєю наповторністю всіх навкруги. 14 квітня студенти групи З-21 на чолі з викладачем дисципліни «Квітництво» Залозною Л.В. ознайомились на практиці з різними видами весняних квітів, доторкнулись до весняної краси зблизька. Одна справа дивитись і вивчати квіткове різнобарв'я по підручнику або каталогу, а інша справа насолодитись красою і ароматом весняного розмаїття квітів в теплий сонячний день на практиці.

    Гостинно відчинила нам двері Юзефович Любов Дмитрівна, вона показала різні сорти і види весняних квітів, обговорили з студентами агротехніку їх вирощування, вивчили палітру килимово-мозаїчних, витких або ампельних рослин, порадували око красивоквітучі багаторічники і вічнозелені хвойні кущі і дерева, знайшлось місце на мальовничому подвір'ї і маленькому ставочку, прикрасою якого є невеликі декоративні рибки.

    Студенти з захватом милувались різнобарв’ям квітів і в душі кожного зросло бажання створити свій маленький куточок прекрасного в себе вдома. Сподіваюсь такі екскурсії будуть частішими і студенти з захватом і вдячністю будуть згадувати таку дисципліну в ВСП Городищенський коледж УНУС як «Квітництво», бо кажуть, що «Квіти, це - залишки раю на землі.»Виховна робота

    Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності відстоювати її свободу і суверенітет – головні принципи на яких базується виховна робота в коледжі.

    Важливими завданнями у вихованні студентської молоді є розкриття фундаментальних понять: усвідомлення важливої ролі свого народу в історії людства, готовність та уміння сумлінно, творчо працювати на благо Вітчизни, зміцнювати єдність свого рідного народу, знати і цінувати подвиг тих, хто стоїть на варті її незалежності.

    Виховувати в студентів почуття патріотизму, національної гідності, любові до рідного краю; сформувати переконання у нетлінності духовних скарбів народу, повагу до символів України; спонукати до усвідомлення ними необхідності бути корисними своїй державі.


Шевченківські дні

    З нагоди Шевченківських днів у коледжі проходила виставка «Великий син України – художник з душею поета» нашого земляка,талановитого поета, художника, митця з світовим іменем – Т.Г. Шевченка.

    На експозиції були представлені маловідомі роботи Шевченка-художника – його сепії та офорти «Живописна Україна».


«Їх благословила доля славою святою»

    11 березня 2016 року студенти групи А-11(кер. Петренко О.В. та Грицай С.Г.) відвідали музей С.С. Гулака-Артемовського, де працівники музею Заболотня О. та Сухорученко А. провели літературно-мистецьку годину «Їх благословила доля славою святою» про життя , діяльність та переплетіння доль двох велетнів мистецтва – поета Тараса Шевченка і композитора та співака С.С. Гулака-Артемовського.

    Декламували поезії Т. Шевченка студенти коледжу: Шведенко Р. (гр. А-21), Волощенко О. (гр. З-21), Грубська Н. та Ткач А. (гр. А-11)."А жінка в світ приходить для любові..."

    4 березня в коледжі відбувся святковий концерт ″А жінка в світ приходить для любові…″ присвячений Міжнародному жіночому дню – 8 березня. Студенти коледжу підготували цікаві музичні номери, якими привітали прекрасну половину з чудовим весняним святом.


145 річниця від дня народження Лесі Українки

    25 лютого вся Україна відзначала 145 річницю від дня народження геніальної поетеси Лесі Українки. В одному з творів письменниці звучать слова: «Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмира…» Дійсно, написані Лесею Українкою ліричні та драматичні твори не втрачають актуальності й нині.

    Цього дня студенти групи АТ-12 та викладач Квачко Ю.Г. брали участь у заході, підготовленому працівниками районної бібліотеки. Були згадані цікаві факти з особистого життя письменниці, зокрема стосунки з рідними та С. Мержинським. Студентка Борис А. декламувала поезію «Все, все покинуть, до тебе полинуть…», Цуран А – «Стояла я і слухала весну…», а Левченко Д. прочитала напам'ять зворушливий вірш «Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти…».

    Леся Українка відома також своїм незламним характером та палким патріотизмом. Безапеляційним оптимізмом пройнята поезія «Contra spem spero!», яку декламував студент Кравченко І. Біль за рідний нещасний край, висловлений у рядках «І все-таки до тебе думка лине…», намагалася відтворити Вінник К.

    Одним з найвищих мистецьких здобутків поетеси вважається драма-феєрія «Лісова пісня», яка, хоч і написана лише за 3 тижні, торкається одвічних проблем людства. Натхненно, проникливо звучав останній монолог Мавки з уст Карпюк К.

    Можливо, студентам і не вдалося запам'ятати все, що вони побачили та почули, однак подібні заходи розкривають душу письменників, розвивають інтерес до вивчення рідної літератури, історії, а тому є цінними.


«Революція Гідності: сторінки героїзму».

    23 лютого у нашому коледжі була проведена відкрита виховна година на тему «Революція Гідності: сторінки героїзму».

    Метою даного закладу було викристалізувати національну свідомість студентів, патріотизм і повагу до Батьківщини, готовність стати на її захист. Розвивати пізнавальні інтереси і заново розкривати героїчне минуле і не менш героїчне минуле і не менш героїчне сучасне українського народу. Формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів українців.

    Час невблаганний... минають дні і ми сподіваємося, що саме час залікує, загоїть рани, що ятріють в душі і тілі рідної Вітчизни. Можливо, з часом, ми будемо говорити про події останніх місяців не з таким болючим щемом, можливо... Але забути про героїзм, самозречення тих, хто «душу і тіло» поклав на вівтар свободи, гідності і незалежності України не маємо права. Ми не забудемо, ми пам’ятаємо кожну мить від 24 листопада 2013 року, що було ознаменовано мирною студентською ходою за європейське майбутнє і до 22 лютого вже 2014 року, коли впала злочинна влада. Майдан вистояв!

    А що ж між цими датами? 91 день – такий короткий історичний відрізок… А скільки пережито! Я переконана: серед нас немає таких, хто був у ці буремні дні байдужим стороннім спостерігачем. Вперше за історію незалежності України патріоти за її честь і гідність віддавали найдорожче – життя…

    Студенти ми з вами знову і знову відтворюємо історичну хронологію революції Гідності, пильно вдивляючись в обличчя героїв, що стояли на Майданах країни, бо вони стояли і за нашу честь, і за нашу гідність, і за наше право бути Людьми!

    Підготувала куратор групи А-11 Єрошенко Тетяна Анатоліївна.


Захід до роковин Майдану

&nbsp&nbsp&nbsp&nbspЯк сторінки старої кінохроніки з полум’ям, барикадами та смертю, переглядаємо ми події недалекого минулого в дні роковин страшної біди нашого народу, роковин Майдану.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspСтуденти груп А-11 і АТ-12 з викладачами Галич Н.В. та Петренко О.В. були запрошені на виховний захід «Герої не вмирають», що відбувся 18 лютого в приміщенні районної бібліотеки.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspПеред присутніми виступили очевидці подій Барабаш О., Симоненко М., настоятель церкви с. Мліїв Микола Сакундяк, поет О.Ткаченко. Спогади очевидців були пронизані сумом і біллю, гордістю і патріотизмом, непереборною жагою до свободи нашої багатостраждальної держави, яка ще й досі переконує весь світ у своїй незалежності.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspВихованці районного Будинку дітей та юнацтва, гуртківці ансамблю «Росинка» гармонійно прикрасили дійство піснями, створили атмосферу тихого суму за загиблими та надії на краще майбутнє нашої України, за що отримали гучні оплески від усіх присутніх і велику подяку за активну життєву позицію та відродження української пісні.


14 лютого - День Святого Валентина!

&nbsp&nbsp&nbsp14 лютого світ святкує День Святого Валентина. Це романтичне свято Дня всіх закоханих бере свій початок з Середньовіччя. За легендою священик Валентин проводив таємно обряд вінчання тих закоханих, яким забороняли бути разом батьки та близькі.
&nbsp&nbsp&nbspВ Городищенському коледжі в переддень Дня Святого Валентина відбувся захід присвячений цьому святу.
&nbsp&nbsp&nbspВсіх закоханих та тих, хто ще не закохався, вітаємо з святом! Любові, тепла і ніжності!


Випуск студентів спеціальності "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів"

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp29 січня 2016 року студенти спеціальності "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів" закінчили навчання в коледжі та здобули свою першу професію. Випускникам бажаємо наполегливості, упевненості в собі і своїх силах. Нехай вони пройдуть шлях, який для себе обрали, незважаючи на всі перешкоди.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspЩасливої життєвої дороги і великих досягнень!


Конкурс юних інспекторів дорожнього руху

12 листопада 2015 року в нашому коледжі проходив конкурс юних інспекторів дорожнього руху. Приймали участь у конкурсі студенти 1- 2 курсу коледжу. Команди продемонстрували свої знання Правил дорожнього руху, підготували агіт-виступи «Ми за безпеку на дорогах» та випустили стіннівки «Ми і дорога». За результатами конкурсної програми кращі команди були нагородженні відзнаками.


День пам'яті жертв голодоморів

28 листопада 2015 року відповідно до Указу Призидента України "Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів" по всій Україні проходили заходи до цього дня. У ВСП Городищенський коледж УНУС з метою гідного вшанування загиблих від геноциду Українського народу, вчиненого тоталітарним сталінським режимом, 27 листопада поточного року було проведено захід - Урок пам'яті "Вічний спомин жертвам голодоморів", де студентам експонувалась фото-документальна виставка, створена на основі роботи історичного гуртка, а також демонструвався фільм "Голодомор. Великий злам", в ході заходу з метою увічнення пам'яті загиблих звучала класична траурна музика, хвилина мовчання, відповідно створена композиція з колосків пшениці, калини, хліба та рушників. Також було організовано оглядові екскурсії студентів до краєзнавчих музеїв: ім. Гулака-Артемовського С.П., меморіальний музей-садиба ім. Л.П. Симиренка.


ДЕНЬ СТУДЕНТА

17 листопада 2015 року в рамках Дня студента в коледжі було проведено День самоврядування. Студентська рада спільно з адміністрацією затвердили і провели навчальний день та ряд заходів опираючись на роботу дублерів-викладачів та дублерів-адміністрації коледжу. Студенти відповідально поставилися до покладених на них обов’язків: студенти-дублери викладачів відпрацювали навчальні години в аудиторіях, дублери-адміністрації злагоджено контролювали і керували навчально-виховним процесом. Студенти ще раз довели свою відповідальність і серйозність у виконанні покладених на них обов’язків. День закінчився виховним заходом «Студентські роки – найкращі роки життя. Не змарнуй їх!», де були обговорені питання цінності людського життя та негативних чинників, що впливають на молоду людину у формуванні особистості та життєвих принципів.


Виставка «ІнтерАГРО Комплекс 2015»

28 жовтня студенти ВСП Городищенський коледж УНУС відвідали виставку «ІнтерАГРО Комплекс 2015» (м. Київ). «ІнтерАгро Комплекс» - це міжнародна виставка інноваційного агровиробництва та комплексного розвитку аграрного бізнесу. Студенти із задоволенням оглядали сучасну, високопродуктивну, надійну с/г техніку. На виставці були представлені екземпляри від міні-тракторів до найпотужніших тракторів, які здатні обробляти с/г угіддя до 100 га в день. Увагу студентів привернули машини для поверхневого обробітку ґрунту, восьмикорпусні оборотні плуги, сучасні комбіновані агрегати, косарки і т.ін.
Та з найбільшою цікавістю студенти (юнаки) провели час біля легкових автомобілів, організатори виставки дозволили фотографуватися біля авто та оглянути салони автомобілів.
Організаторами поїздки були викладачі коледжу В.М. Пикало та А.П. Зубкова.
Конкурс патріотичної пісні та поезії
«В ім'я Батківщини»

28 жовтня 2015 року в ВСП Тальянківський коледж УНУС проходив конкурс патріотичної пісні та поезії «В ім'я Батьківщини». Наші студенти приймали участь і показали себе з найкращого боку. Дует «Мелодія душі» у складі Авраменко Юлії та Грищук Володимира зайняли І місце, а Карпюк Карина – ІІІ місце. Ми талановиті, артистичні, співочі патріоти своєї Батьківщини.


Козацькі забави

13 жовтня на території ВСП Городищенський коледж УНУС з нагоди Дня захисника України та Дня козацтва були проведені «Козацькі забави». Студенти змагалися в легкоатлетичних видах спорту, брали участь в різних тематичних вікторинах. Приємним закінченням «Козацьких забав» став смачний козацький куліш, яким частували учасників змагань та і всіх присутніх на цьому заході.Урочиста лінійка

1 вересня з нагоди Дня знань в коледжі відбулась урочиста лінійка. Свої щирі вітання та найкращі побажання першокурсникам, студентам, викладачам та працівникам висловили директор коледжу Хоменко Іван Іванович, голова районної державної адміністрації Ус Інна Олександрівна, перший заступник голови райдержадміністрації Скринник Василь Васильович, настоятель Михайлівської церкви отець Іоан Жигало.

 


       

gorkoledj.narod.ru

ВСП Городищенський коледж УНУС - Головна сторінка


ВІТАЄМО В ГОРОДИЩЕНСЬКОМУ КОЛЕДЖІ

 

     Кожному новому поколінню українського народу випадають на долю нові звершення і випробування. З року в рік аграрна освіта активно і творчо інтегрує до рівня європейських і світових зразків, при цьому зберігаючи власні традиції. Освіта і наука - це найважливіший ресурс, що здатний підняти нашу країну до світового рівня як в економіці та в аграрному секторі, так і в соціальній сфері.

    Сьогодні, здобуваючи професію, необхідно постійно опановувати все нове, що є у світовій практиці, власне, без знань не можна виробляти продукцію такої якості, яка була б конкурентноспроможною на світовому ринку. Саме молоді, майбутнім професіоналам аграрної справи, доведеться дбати про родючість земельних ресурсів, плекати урожай, застосовувати новітні технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, піднімати економіку, берегти і примножувати землю, сад, ліс.

 

 

    Навчаючись в ВСП Городищенському коледжі Уманського національного університету садівництва, кожен студент має можливість ефективно реалізувати свій потенціал і втілити у життя ідеї і мрії, отримати знання , навики і практичний досвід, навчатись і навчитись, набути громадянської позиції та уміння її відстоювати і випробувати власні сили та власні можливості.

     Це дає достатні гарантії для успішної самостійної діяльності по закінченні навчання та матеріального забезпечення себе і своєї родини.

     Зичу всім доброго здоров'я , натхнення та удачі у починаннях і справах.

 

 

З повагою,

Директор коледжу,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України,
заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії,
Іван Іванович Хоменко.

 

 

 

 

 

 

Матеріалів немає

gorkoledj.ucoz.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о